Lessen, materialen en Werkbladen middenbouw

Lezen

De letterbus is een hulpmiddel bij het zichtbaar maken van de aangeboden letters in de klas.

Spelling

Woordenzoeker

Spellingmuur

BLOON

Rekenen

Sommen tot 10

Getallenhuisjes tot 10

Sommen tot 20

Getallenmuur tot 20

Getallenlijn tot 100

Getallenlijn tot 100