BLOON

Volgend jaar wil ik met mijn zwakke spellers de spelling van woorden m.b.v. de BLOON-methode gaan oefenen. Met deze methode hoop ik dat leerlingen het woordbeeld onthouden en op zijn minst alle aangeboden woorden van de week goed kunnen schrijven. Hieronder een korte uitleg van BLOON.De leerlingen krijgen zes woordkaartjes. Op deze kaartjes staan de woorden die zij deze week moeten leren. Ook krijgen zij een BLOON-blad. Op dit blad staan de aan te leren woorden, bij ieder woord staan vier cirkels. Iedere week moeten de leerlingen vier keer oefenen. Het oefenen gaat via de BLOON-methode:

B - bekijken


L - lezenO - omdraaienO - opschrijvenN - Nakijken


Bekijken: De leerlingen kijken naar het woord.

Lezen: De leerlingen lezen het woord.

Omdraaien: De leerlingen draaien het kaartje om.

Opschrijven: De leerlingen schrijven het woord op.

Nakijken: De leerlingen kijken of ze het woord goed geschreven hebben. Als dat zo is kleuren ze het rondje dat bij het woord op hun BLOON blad hoort in.

Aan het eind van de week wordt er een klein dictee afgenomen. Dit kan door een medeleerling of door de leerkracht gebeuren. De woorden die goed geschreven zijn worden in een envelop/bakje gedaan. De leerling kan deze bijv. mee naar huis nemen of bewaren om af en toe nog te oefenen. De wooren die nog onvoldoende ingeoefend zijn kunnen de week daarop of op een ander moment (een herhalingsweek?) opnieuw geoefend worden. De kaarten van de spellingmuur zijn goed voor het BLOON-en te gebruiken.

week 01 | week 02 | week 03 | week 04 | week 05 |
week 06 | week 07 | week 08 | week 09 | week 10 |
week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 |
week 16 | week 17 | week 18 | week 19 | week 20 |
week 21 | week 22 | week 23 | week 24 | week 25 |
week 26 | week 27 | week 28 | week 29 | Leeg werkblad |